17Setembre2019

Sou aquí: Participació ciutadana

Dijous 19 de febrer 2015 a les 20.00h al Centre Cívic

IV JORNADA DE PARTICIPACIÓ:  EXPOSICIÓ POUM APROVAT INICIALMENT.

 


HISTÒRIC 2013-2014
En el marc del programa de participació ciutadana del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
es varen realitzar 3 jornades  de participació ciutadana, obertes a tota la ciutadania, en què es treballaren de forma  participativa aquells aspectes claus del futur urbanístic de Pals. Les temàtiques que es tractaren i els horaris varen ser els següents:

  • 24 D'OCTUBRE 2013 - La protecció del medi natural i els límits de l'expansió urbana; l’agricultura i la ramaderia en el municipi. Espais lliures, vies verdes.
  • 7 DE NOVEMBRE 2013 - Sectors productius, turisme, comerç i sector hoteler i de restauració. Turisme i Serveis que ha d’oferir el municipi.
  • 21 DE NOVEMBRE 2013 - L'àrea urbana consolidada. Densitat, tipologies i model de ciutat. Sector immobiliari. Mobilitat, infraestructures, equipaments públics, escola i esport.
El Ple de l'Ajuntament de Pals, en sessió ordinària de data 16 de maig de 2013, va aprovar el PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA a aplicar durant el procés de tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Pals, redactat per l’empresa EP ENGINYERIA GRUP 7, SLP, d’acord amb l’encàrrec efectuat mitjançant el Decret núm.941/2012, de 5 de desembre.