17Setembre2019

Sou aquí: Documentació fase avanç

Aquí podeu consultar els diferents documents que es generin durant el procés de redacció i tramitació del POUM de Pals.

Cliqueu sobre el títol del document per accedir-hi. Els documents estan penjats en format PDF i per tant heu de disposar del programa Acrobat per poder obrir-los. Tingueu en compte que alguns documents ocupen diversos megabits i poden tardar a descarregar-se.

ALTERNATIVA 0

L’alternativa 0 és el resultat de l’execució del planejament vigent en absència del nou pla.

El planejament vigent contempla dos àmbits de creixement fora de les directrius que marca el Pla Territorial Parcial de les comarques Gironines (PTPCG) , una porció del SUD 7 Roca blanca i el sector Urbanitzable no Programat UUNP 4 Can Pou de Ses Garites.

El desenvolupament de l’alternativa 0 respecte els àmbits computables a efectes de càlcul que defineix el PTPCG (Nuclis històrics i les seves extensions) dóna un creixement del 40,05%, un percentatge superior al permès (30%).

ALTERNATIVA 1

L’alternativa 1 contempla la desclassificació respecte el Pla General Vigent dels dos sectors de creixement de l’alternativa 0  ( porció de SUD 7  i UUNP 4 ) per ser terrenys de difícil urbanització (SUD 7 ) i per ser terrenys afectats per normatives de rang supramunicipal (PEIN).

Aquesta alternativa proposa cinc àmbits nous de creixement: dos dedicats a l’activitat industrial a banda i banda de la carretera C-31; un tercer de residencial al nord de Samària; un quart de compleció a la zona dels Masos, i un cinquè de creixement al sector de la platja, a l’est del càmping Cypsela.

El desenvolupament de l’alternativa 1 respecte els àmbits computables a efectes de càlcul que defineix el PTPCG (Nuclis històrics i les seves extensions) dóna un creixement del 26,09%.

ALTERNATIVA 2

Per les mateixes raons que en l’alternativa 1, es proposa la desclassificació dels dos sectors SUD 7 i UUNP4; també es proposa la desclassificació del sector anomenat UUNP3 Puig Colomí per la seva orografia de difícil urbanització.

L’alternativa 2 contempla tres àmbits nous de creixement: un primer dedicat a l’activitat industrial confrontat amb el sector anomenat Camp de Roures; un segon de residencial al nord de Samària i un tercer de compleció a la zona dels Masos.

El creixement proposat és molt moderat ja que, si es tenen en compte el Sòl urbanitzable que falta per desenvolupar al municipi (SUP 2, SUP 3,  SUP 4, SUP Ampliació mas Tomasí, SUP 5, SUP 7, SUP 8, UUNP 1, UUNP2, UUNP 3, UUNP 4, UUNP 5, UUNP 6, UUNP 8, UUNP 9) i els tres nous àmbits esmentats anteriorment, no es considera necessari un creixement major. Aquesta alternativa és la que més s’ajusta a les directrius i restriccions que imposen els diferents plans de rang supramunicipal (PTPCG, PDUSC, PEIN, etc.).

El desenvolupament de l’alternativa 2 respecte els àmbits computables a efectes de càlcul que defineix el PTPCG (Nuclis històrics i les seves extensions) dóna un creixement del 12,05%.

I el percentatge de desclassificació respecte el PTPCG és del 3,02%.

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (2.règim del sôl.pdf)Règim de sòl[ ]5262 Kb
Descarregar aquest arxiu (3.QUALIFICACIÓ SÒL URBÀ I URBANITZABLE.pdf)Qualificació sòl urba i urbantizable[ ]3754 Kb
Descarregar aquest arxiu (4.actuacions.pdf)Actuacions[ ]3307 Kb
Descarregar aquest arxiu (5.modificacions.pdf)Modificacions[ ]3424 Kb
Descarregar aquest arxiu (6.elements històrics.pdf)Elements Històrics[ ]3258 Kb
Descarregar aquest arxiu (7.Alternativa 0.pdf)Alternativa 0[ ]2440 Kb
Descarregar aquest arxiu (8.Alternativa 1.pdf)Alternativa 1[ ]2518 Kb
Descarregar aquest arxiu (9.Alternativa 2.pdf)Alternativa 2[ ]2464 Kb