16Setembre2019

Sou aquí: ÀREES Registre Civil i Població

Contacte:

Marissa Curanta Girona
Tel.: 972 63 61 61
Correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Jutge de Pau:

Pere Agustí i Bartrina 
Tel: 972 63 61 61
Correu: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.  
Horari: hores convingudes

Regidora:

Escut de l'Ajuntament de Pals.

  • REGISTRE CIVIL

El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones naturals. L’article 1 de la Llei del registre Civil regula que és objecte d’inscripció. Hi trobem les inscripcions principals (ordinàries de defunció, matrimoni en forma civil i religiosa i naixement) i les inscripcions marginals (emancipacions, antecedents penals, pàtria potestat, nacionalitats, canvis de nom, veïnatge civil, separacions, divorcis....).

La inscripció al registre és prova fefaent dels fets a què fan referència els assentaments. Els fets inscrits solament es poden impugnar judicialment si se’n sol·licita simultàniament la rectificació al registre.
El registre és públic i gratuït per aquelles persones que acreditin tenir-hi interès. La llei estableix qui n’està legitimat per sol·licitar la inscripció en cada supòsit i quina és la documentació necessària.

VOLS CONTRAURE MATRIMONI CIVIL ?VOLS FER UNA INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT ?

ALTRES TRÀMIT

DADES D'INTERÈS DEL MUNICIPI DE PALS

 NAIXEMENTS (fins 14-10-2015)   ANY   NENS   NENES   TOTAL 
  2013 11 9 20
  2014 6 7 13
  2015 13 7 20

 

 MATRIMONIS  (fins 14-10-2015)   ANY   CIVIL   RELIGIÓS   TOTAL 
  2013 22 12 34
  2014 29 9 38
  2015 22 4 26

*Dada curiosa , a l’any  1989 es va celebrar 100 matrimonis, tots ells religiosos.

 DEFUNCIONS (fins 14-10-2015)   ANY   TOTAL 
  2013 16
  2014 4
  2015 4

Les defuncions solament queden registrades a Pals, aquelles  que  han causat baixa al  mateix terme municipal. Les defuncions que han tingut lloc als Centres Hospitalaris, o a altres termes municipals, quedaran inscrites al municipi al qual pertany el Centre. La majoria de defuncions de la gent de Pals, les troben inscrites al Jutjat de Palamós o al Registre Civil de Girona. Malauradament ,  encara no es pot demanar el trasllat de Registre pel que fa a les defuncions.

  • POBLACIÓ

El Padró municipal d'habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Correspon als ajuntaments la seva creació, manteniment, revisió i custòdia, i a l'Institut Nacional d'Estadística la coordinació dels padrons de tots els municipis, així como realitzar les comprovacions oportunes. Des de l'1 de maig de 1996, el Padró municipal que es renovava cada cinc anys, es transforma en padró continu, de gestió informatitzada i amb una revisió, la data de referència de la qual és l'1 de gener de cada any. Cal no confondre el padró municipal d'habitants, que és un registre de la població que realitzen els municipis, amb el cens de població que és una operació estadística estatal sobre l'estructura de la població.

El veïnatge administratiu es refereix a l’empadronament. És objecte de regulació per part de la legislació de règim local, la qual exigeix a tot espanyol o estranger que visqui a territori espanyol, estar empadronat en el municipi on resideixi habitualment i si resideixen en diversos municipis, en aquell municipi en què habitin més temps l’any.

 DESCARREGA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER REALITZAR ALTES, BAIXES I
MODIFICACIONS AL PADRÓ HABITANTS

DADES D'INTERÈS DEL MUNICIPI DE PALS

Població a 1 d'octubre de 2015................... 2.702  persones

DONES: 1.344
HOMES: 1.381
ESPANYOLS: 1.996   
ALTRES NACIONALITATS: 713

Electors majors d’edat a 01/09/2015........... 1.628 electors

Enllaços a documents i a pàgina Web amb dades estadístiques i indicadors del municipi: Institut Nacional d’Estadística
Descarregar el PDF d’Habitants per NACIONALITAT
Descarregar PDF Estadística població (Piràmide d’edats)

HISTÒRIC

Població a 1 de gener de 2014................... 2.750
  persones

DONES: 1.354
HOMES: 1.396
ESPANYOLS: 2.012    
ALTRES NACIONALITATS: 738

Electors majors d’edat a 1/04/2014........... 1.656 electors

Població a 1 de gener de 2012..................2.827 persones
Dones: 1.394
Homes: 1.433
Espanyols: 2.006
Altres Nacionalitats: 821

Electors Nacionals majors d’edat residents al municipi a 1/01/2012  -  1.652 electors

.