22Maig2019

Sou aquí: AJUNTAMENT Organització municipal

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament de Pals és l'òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic, i s'organitza amb la següent estructura:

Organització municipal bàsica

PLE

ALCALDIA

TINENTS D’ALCALDE

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Organització municipal complementària

 REGIDORIES DELEGADES

 JUNTA DE GOVERN LOCAL

 COMISSIONS INFORMATIVES

 CONSELL DE COMUNICACIÓ

CARTIPÀS MUNICIPAL 2015-2019